Agenda
Contact
Missie & Visie

Onze Missie
Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. Wij geloven dat elke jongere in Harlingen de kans verdient om Jezus te leren kennen en voor Hem te kiezen.

Onze Waarden

Gedurfd
Zoals God in de Bijbel steeds weer op onverwachte manieren grenzen doorbreekt om meer mensen te bereiken, zo zijn wij gedurfd, creatief en verrassend, om jongeren in Nederland te bereiken.

Gedreven
Omdat Jezus alles voor ons heeft gegeven, doen we ons werk gedreven en gaan we door als het lastig is. Daarbij is de liefde en bewogenheid van Jezus de voedingsbodem voor onze passie en gedrevenheid.

Hoopvol
God gaat door met mensen ook als zij de hoop al hebben opgegeven. Hij ziet altijd een nieuw perspectief. Daarom zijn wij hoopvol over de mogelijkheid van jongeren en geven ze altijd een tweede kans als er iets fout gaat.

Jongeren
Wij geloven dat jongeren waardevol zijn en werkelijke betrokkenheid nodig hebben. Wij geloven dat elke jongere positief kan veranderen.

Youth for Christ richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 10-23 jaar die nog niet geloven of zoekend zijn. We hebben bijzondere aandacht voor jongeren die leven in de marge van onze samenleving. We willen hen een vangnet bieden en helpen om ongezonde patronen te doorbreken.

Jongeren, vrijwilligers en jeugdleiders
Youth for Christ wil jongeren, jeugdleiders en vrijwilligers toerusten voor missionair jongerenwerk. Hiermee dragen we bij aan inspirerende kerken die recht doen aan jongeren. We gaan voor geloofsgemeenschappen die jongeren een volwaardige plek geven, waar ze de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen naar Gods beeld.

Samenleving
Wij geloven in een samenleving die niet onverschillig staat tegenover jongeren en in een samenleving die volop ruimte biedt aan een christelijke jongerenbeweging als Youth for Christ. We willen als partner samenwerken met jongerenwerk, Present, onze achterban, scholen, kerken, overheden en maatschappelijke organisaties om het goede te zoeken voor jongeren in Harlingen.